พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559