การให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้จำนวนมากกู้เงินฉุกเฉินพิเศษ (เงินปันผลล่วงหน้า)