กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561