แนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง และ ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้ง