ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
Phetchabun Teacher Saving and Credit Cooperative LTD
ที่ตั้ง :  116 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :  67000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :

 0 5671 1101, 0 5674 4090

   
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ :  pbn1162@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.pbntsc.com
ระบบบริการสมาชิก :  www.pbncoop.com
เวลาทำการ :  08.30 - 16.30 น.
 :  เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์
กลุ่มงานสหกรณ์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
สำนักงานใหญ่ 0 5671 1101 , 0 5671 1108  
สาขาอำเภอหล่มสัก 0 5671 3574 0 5671 3575
สาขาอำเภอบึงสามพัน 0 5673 2643 0 5673 2642
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 0 5671 1101 ต่อ 119 , 109  
ฝ่ายอำนวยการ 0 5671 1101 ต่อ 0  
ฝ่ายการเงิน 0 5671 1101 ต่อ 104 , 112  
ฝ่ายเงินฝาก 0 5671 1101 ต่อ 104  
ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้ 0 5671 1103  
ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้ (สอบถาม/ติดต่อ) 09 8747 2722 , 08 1972 7815  
นิติกร 0 5671 1101 ต่อ 102  
ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้สหกรณ์) 0 5671 1101 ต่อ 121 , 108  
ฝ่ายบัญชี 0 5671 1101 ต่อ  114  
ฝ่ายประมวลผลและคอมพิวเตอร์    
(โอนย้ายสหกรณ์/ลาออก/ทะเบียนหุ้นหนี้) 0 5671 1101 ต่อ 110  
(เงินกู้สหกรณ์ผูกบัตรเอทีเอ็มกรุงไทย) 0 5671 1101 ต่อ 107  
(แจ้งปัญหาการเข้าใช้ระบบบริการสมาชิกออนไลน์) 0 5672 0244  
Visitors: 386,629