ติดต่อเรา

 

สถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
Phetchabun Teacher Saving and Credit Cooperative LTD
ที่ตั้ง :  116 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :  67000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0 5671 1101,0 5674 4090, 0 5672 0244
แฟกซ์ :  0 5672 1931
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ :  pbn1162@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.pbntsc.com
ระบบบริการสมาชิก :  www.pbncoop.com
เวลาทำการ :  08.30 - 15.30 น.
 :  เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์