ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด
Phetchabun Teacher Saving and Credit Cooperative LTD
ที่ตั้ง :  116 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง
จังหวัด :  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :  67000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  0-5671-1101,0-5674-4090
แฟกซ์ :  0-5672-1931
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ :  pbn1162@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.pbntsc.com
ระบบบริการสมาชิก :  www.pbncoop.com
เวลาทำการ :  08.30 - 15.30 น.
 :  เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์